GWASANAETHAU CYFIEITHU
Cyfieithu ar y Pryd
Cyfieithu Ysgrifenedig


Simultaneous Translation
Written Translation

TRANSLATION SERVICES
Cliciwch y botwm SEND i yrru eich neges.
Click the
SEND button to send your message.
Contact Us
Give us a ring or contact us via e-mail or complete the Contact Form if you require further information regarding our services.
Cysylltu â Ni
Cysylltwch â ni drwy ffôn, e-bost, neu cwblhewch y Ffurflen Gysylltu os am wybodaeth bellach am ein gwasanaethau.
Geiriau Gwyn
Gwyndeb
Penrhyndeudraeth
Gwynedd  LL48 6NP

Ffôn/Tel: 01766 771849
Symudol/Mob: 07778 960 620Gwefan/Web:
www.geiriaugwyn.cymru
Dylunio Gwe/Web Design: Pobol y We
Map Safle | Site Map
E-bost /E-mail:
Sylwadau:
Teipiwch eich neges yn y blwch yma.
Comments:
Type your message in this box.
Enw /Name:
Facebook - Geiriau Gwyn