GWASANAETHAU CYFIEITHU
Cyfieithu ar y Pryd
Cyfieithu Ysgrifenedig


Simultaneous Translation
Written Translation

TRANSLATION SERVICES
Gwasanaethau
Services
Sefydlwyd Geiriau Gwyn yn 1999 fel cwmni sydd yn darparu gwasanaeth cyfieithu Cymraeg><Saesneg. Lleolir y cwmni yn Penrhyndeudraeth Gwynedd.

Darparai'r cwmni wasanaeth cyfieithu ar y pryd ac ysgrifenedig ar draws Cymru gyfan, ac hyd yn oed ymhellach.

Mae'r perchennog Gwynfor Owen yn Aelod achrededig [Cyfieithu ar y Pryd] o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru, ac wedi ymrwymo i ddarparu cyfieithiadau o’r safon uchaf posib.
Geiriau Gwyn is a Welsh><English translation company based in Penrhyndeudraeth, Gwynedd, and was established in 1999.


The company provides simultaneous and written translation services across the whole of Wales and further afield.

The owner Gwynfor Owen is an accredited Simultaneous Translator with the Association of Welsh Translators and Interpreters, and is committed to providing only the highest quality of translations.
Geiriau Gwyn
Gwyndeb
Penrhyndeudraeth
Gwynedd  LL48 6NP

Ffôn/Tel: 01766 771849
Symudol/Mob: 07778 960 620Gwefan/Web:
www.geiriaugwyn.cymru
Dylunio Gwe/Web Design:
Pobol y We
Map Safle | Site Map
Facebook - Geiriau Gwyn
Map Safle | Site Map